Ondernemers hebben binding met het Nationale Landschap Zuid-Limburg.

Grensoverschrijdend ondernemerschap verrijkt de blik!

Dynamisch netwerk van ondernemers!

Verbinden, kennis en innovatie delen!

Wat is MFEU

De coöperatie Met Fruit Erop Uit, ontstaan in de gemeente Eijsden-Margraten.

Leden van MFEU hebben een binding met  het Nationaal Landschap Zuid-Limburg  maar hoeven hier niet uitsluitend gevestigd te zijn.  Grensoverschrijdend ondernemerschap verrijkt de blik !

Er is sprake van een dynamisch netwerk van ondernemers waarbij verbindingen worden gelegd en kennis en innovatie worden gedeeld.

Onze Missie

Ondernemers met een verhaal die elkaar versterken, met hart voor de regio.

Onze Visie & Ambitie

De coöperatie Met Fruit Erop Uit  heeft zich als doel gesteld een bijdrage te leveren aan het succes van het ondernemerschap van haar leden.

De focus ligt op die ondernemers waarbij  overheden en opleidingsinstellingen een rol kunnen spelen door bij te dragen aan het succes van de aangesloten leden.

MFEU stimuleert en draagt concepten aan, die ondernemerschap faciliteren met name door:

  • Te focussen  op  streekproducten, regionale teelten en streekproducenten.
  • Het ontwikkelen  van breed gedragen en duurzame verdienmodellen rond het thema  “foodsector in de kijker”
  • Het ontwikkelen van  eigentijdse concepten voor Leisure &  Beleving,  passend bij de maat van het  Landschap en haar bewoners
  • Actief te participeren  in Gebiedsontwikkeling  met het oog op zinvol en kansrijk  ondernemerschap in een kleinschalig cultuurlandschap
  • De coöperatie is ván en vóór de leden, maar vooral door de leden!

Focus gebieden

Samenwerken-Innovatie-Educatie-Regiopromotie

Wat kan MFEU voor u betekenen?

Door met uw onderneming aan te sluiten bij MFEU krijgt u de mogelijkheid om kennis en innovatie te delen waardoor we gezamenlijk hiervan kunnen profiteren. Het netwerk van uw bedrijf wordt uitgebreid middels bijeenkomsten waarin kennis en innovatie worden gedeeld. Uiteindelijk zal dit leiden tot meer naamsbekendheid, meer aantrekkingskracht en uiteindelijk een versterking van ons en uw imago binnen de Euregio Maas-Rijn.

De coöperatie is ván en vóór de leden, maar vooral door de leden!