Loading Events
  • This event has passed.

ALV 2018 – Hombourgeois

14 May 2018 @ 14:00 - 17:00 CEST Hombourgeois

VERSLAG ALGEMENE LEDENVEREGADERING 14 MEI 2018

OPENING
James Leliveld, voorzitter van de coöperatie, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij richt een woord van dank tot Roy en Joyceline Eussen voor hun gastvrije ontvangst bij Hombourgeois.

VERSLAG ALV 2017
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

CONTROLE KASCOMMISSIE
Kenny Essers, BEEing Pure, en Frans Hanneman, StarMagic, hebben de kas gecontroleerd en akkoord bevonden. Volgend jaar wordt de kas gecontroleerd door Kenny Essers en Guus Lardinois, Mergelland Ei.

VASTSTELLEN EN GOEDKEUREN JAARVERLAG 2017
Ron Koenigs licht als penningmeester de cijfers van 2017 en de begroting van 2018 toe. Hij stelt voor de contributie en het instapgeld ongewijzigd te laten. De aanwezigen gaan hiermee akkoord en hebben geen op- of aanmerkingen over de cijfers.

BENOEMING BESTUURSLID ESTHER THEUNISSEN
Esther Theunissen, Mes & Vork, was al enige tijd actief aan de slag als aspirant bestuurslid en wordt met 35 stemmen vóór en 2 onthoudingen gekozen om officieel toe te treden tot het bestuur.

BENOEMING EUREGIO HABETSROYEN TOT ACCOUNTANT
Het voorstel van het bestuur om de accountwerkzaamheden van de coöperatie onder te brengen bij Euregio HabetsRoyen, als lid van Met Fruit Erop Uit, wordt unaniem aangenomen.

STATUTENWIJZIGING
Met de agenda van de ALV is naar alle leden een voorstel tot statutenwijziging gestuurd. Dit omdat een aantal zaken enigszins achterhaald zijn en andere zaken minder werkbaar blijken te zijn.
Omdat er minder dan het benodigde aantal stemgerechtigde leden aanwezig is om over de voorgestelde wijzigingen te stemmen, wordt op een later tijdstip een volgende vergadering belegd waarbij over de voorgestelde statutenwijzigingen wordt gestemd.

TERUGBLIK OP ACTIVITEITEN IN HET AFGELOPEN JAAR
Leila Meijer geeft een korte, niet uitputtende, terugblik op de activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, zijnde:
• bij de Plus Supermarkten zijn kasten geplaatst met het Met Fruit Erop Uit logo waarin streekproducten van leden worden geëtaleerd.
• Sparringsessie “Hoe overleef ik veranderingen in de markt”, onder leiding van James Leliveld, Leliveld Advocaten, bij De Zeute Aardbij
• Een ontbijtsessie in de Moosjtem en een avondpresentatie Energie in het Landal Kasteeldomein door Ron Koenigs, Eneffcom
• Eric Huids, VOF Fruitteeltbedrijf Huids, etaleerde Met Fruit Erop Uit met de fruitkar bij Eroica
• Deelname aan horecabeurs BBB met de fruitkar door De Zeute Aarbei alsmede lezingen door James Leliveld en Angela Moonen, Leliveld Advocaten, en Ger Penders, Euregio HabetsRoyen.
• Wildworkshop bij Slagerij Kusters na een kruidenwandeling bij Puur Aroma
• Deelname door diverse leden aan de Hubertusmarkt in Gulpen.
• Kleuters van een basisschool bezochten Wim Notermans op zijn fruitbedrijf waarop Wim een vervolg op school gaf met een kleurwedstrijd.
• Participatie aan de opening van la Saison Culinaire te Noorbeek.
• Avondsessie “contentmarketing” in het Huis van de Burger door Jeroen Huijnen, Buttonplay.
• Fruit op school geïntroduceerd door fruittelers, in de persoon van Wim Notermans, in samenwerking met de veiling en de gemeente.
• Nieuwjaarsborrel in Hotel Brasserie Bergrust te Bemelen.
• Breuster Brouwers, de start van een bierbrouwerij in het Ursulinenconvent.
• Wim Notermans deelde appels en peren uit bij de Nederlandse Kampioenschappen Mountainbike en bij Fortuna.
• Deelname aan de Open Dag van Sophianum.
• Avondbijeenkomst bij Landgoed Heerderberg “Een win-win situatie creëren door samen te werken met Service van Envida”.
• Sparringsessie “Hoe houd ik als ondernemer alle ballen in de lucht?”, onder leiding van Arlette Daemen, ADDIC, bij eetcafé Riekelt.
Leila roept de aanwezigen op om vooral input te geven voor toekomstige activiteiten zodat er ook in het komende jaar weer interessante bijeenkomsten en evenementen gepland kunnen worden.

LEDEN IN HET ZONNETJE
Armand zet een aantal leden van Met Fruit Erop Uit in het zonnetje voor bijzondere zaken die zij hebben ondernomen:
• Wim Notermans die als zeer actief lid met passie en betrokkenheid streekfruit promoot. In het activiteitenoverzicht is hij frequent naar voren gekomen. Wim laat zijn passie verder zien door onder meer te vertellen dat hij fruit voor ouderen in de 3 Huiskamers levert en hoe belangrijk hij het vindt om dit gekleed in overall te doen en daarbij als fruitteler zijn verhaal over het fruit te doen.
• Eric Huids voor de manier waarop hij de vele uitdagingen waarmee de fruitteelt te maken heeft, weet te overwinnen. Dit onlangs door een vergunning te krijgen om 30.000m2 water op te slaan om te beregenen wanneer er vorst komt en de oogst dreigt te bevriezen. Eric geeft aan dat hij op 8 juli as. een open dag organiseert met een rondleiding in zijn bedrijf, gelijktijdig met een jaarlijkse streekmarkt. Hij roept leden van Met Fruit Erop Uit op om hun streekproducten te promoten op deze markt. Geïnteresseerden kunnen zich bij Germaine Huids melden om een stand te bemannen.

PITCHES

PoenPoen
Armand introduceert Michel van den Hove als nieuw lid van Met Fruit Erop Uit. Michel introduceert zijn bedrijf: hij bedenkt concepten, laat ze ontwikkelen en probeert ze te vermarkten. Het laatste concept dat Michel heeft bedacht is een interactieve app PoenPoen. Via deze app kunnen bedrijven hun verse producten promoten. Bedrijven die deelnemen reiken flyers uit aan hun consumenten. Deze consumenten kunnen de app downloaden en erin aanvinken van welke bedrijven ze aanbiedingen willen krijgen. Bedrijven kunnen hun pagina in de app zelf vullen met aanbiedingen, bijv. dagaanbiedingen om verspilling te voorkomen. Ze kunnen zelf de publicatie- en verloopdatum bepalen en ook week-/maandaanbiedingen plaatsen én promoties gereedzetten die op een door hun zelf te plannen datum online gaan. De app is innovatief, effectief, goedkoop en kost 1 euro per dag zonder abonnement. De app Poenpoen is inmiddels online, kan gratis gedownload worden en wordt landelijk uitgerold. Michel is voornemens om een presentatie over zijn app te houden en roept geïnteresseerden op om hieraan deel te nemen.

Leisure Lab
Verder introduceert Armand Laura Lazzarini en Rob Kemmeren van Dalauro B&B Eyserheide. Rob vertelt over Leisure Lab Limburg. Hij heeft de ervaring dat interactie tussen ondernemers leidt tot goede ideeën maar dat onderwerpen bij eenmalige bijeenkomsten niet voldoende uitgediept kunnen worden. Middels een pilot met Leisure Lab is het de bedoeling om gedurende dit jaar een aantal sessies te organiseren voor de leisure sector met als doel om samen beter te worden. Dit door bedrijfsbezoeken, workshops en themasessies te organiseren. Het doel is om te starten met een pilot van 20 ondernemers. Als blijkt dat dit werkt wordt het concept uitgebouwd. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Rob of Laura, meer informatie volgt in een nieuwsbrief van Met Fruit Erop Uit.

Drone Fotografie Limburg.
Tot slot introduceert Armand Jan Verheijden van Drone Fotografie Limburg. Jan vertelt dat hij een licentie heeft om in bepaalde gebieden in Limburg drone opnames te maken en licht toe dat er nogal wat randvoorwaardes zijn om deze licentie te krijgen en te behouden. Hij laat een filmpje zien van opnames die hij heeft gemaakt van onder meer de Gulp die langs Hombourgeois loopt.

RONDVRAAG EN SLUITING
Bert Salden maakt gebruik van de rondvraag. Hij benoemt met een kwinkslag dat Wim Notermans vele talenten heeft waaronder zingen en hij stelt voor dat Wim bij volgende bijeenkomsten van Met Fruit Erop Uit deze muzikale talenten in de praktijk brengt.
Verder benadrukt Bert dat de deelname van Met Fruit Erop Uit aan de BBB te danken is aan Maartje Beijsens, La Saison Culinaire. Zij wist dat er gaten te vullen waren bij de BBB en heeft ervoor gezorgd dat Met Fruit Erop Uit leden zich met minimale kosten konden profileren. Bert adviseert de aanwezigen om in de toekomst berichtgeving over dit soort zaken in de gaten te houden en om gebruik te maken van dit soort kansen.
Tot slot kondig James Leliveld aan dat hij het voorzitterschap van Met Fruit Erop Uit over enkele maanden neer gaat leggen omdat hij zich meer gaat richten op een aantal andere zaken waar hij graag mee aan de slag gaat. Hij doet een oproep aan geïnteresseerden om zich aan te melden om het stokje van hem over te nemen en benadrukt dat dit een mooie en interessante uitdaging is.

Hierna sluit hij de vergadering en start het informele gedeelte met een rondleiding bij Hombourgeois en een hapje en een drankje.

Details

Date:
14 May 2018
Time:
14:00 - 17:00 CEST
Event Category:
Event Tags:

Venue

Hombourgeois
Top