Fruitkar huren?

fruitkar
  1. De prijs voor het gebruik van de Fruitkar bedraagt per dag:

Voor leden van de Coöperatie Met Fruit Erop Uit € 50,-

Voor niet leden € 150,-

Meerprijs voor halen en brengen naar gewenste locatie: € 75,- plus € 0,30 per gereden kilometer buiten de gemeentegrenzen van Eijsden-Margraten.

  1. Er dient een borg te worden betaald van € 100,- (eigen risico verzekering). Eventuele schades worden op de borg in mindering gebracht.
  2. De Fruitkar en de materialen dienen op de vrijdag, voorafgaande aan het evenement, tussen 09.00-12.00 uur en 12.30-16.00uur te worden afgehaald op het volgende adres, Oude Veiling Rijksweg 68 in Margraten (naast de WOK). Andere tijdstippen alleen in overleg mogelijk. Gelieve vooraf telefonisch contact op te nemen met Armand Sluysmans via 06-25526145.
  3. De materialen dienen terugbezorgd te worden op dinsdag, volgend op het evenement, vóór 16.00 uur, of anders in overleg.
  4. Aanvrager is aansprakelijk voor schade aan- en vermissing van de in gebruik genomen materialen (of enig onderdeel hiervan). De Coöperatie Met Fruit erop Uit aanvaardt geen aansprakelijkheid die uit het vervoer of het gebruik van de materialen kan ontstaan.
  5. Gebruikte vlaggen, handdoeken etc. dienen gewassen, gestreken en hersteld te worden terugbezorgd.
  6. Fruitkar dient van binnen schoon opgeleverd te worden, m.a.w. vloer schoon, geen etensresten achter laten, geen afval achterlaten, werkbladen schoon en alle gebruikte spullen weer netjes ingeladen. Indien de Fruitkar niet schoon wordt opgeleverd zullen er schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, deze kosten bedragen er € 25,-
  7. De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor de afvoer van het ingezamelde vuil. Aanbieding bij het milieupark geniet hierbij de voorkeur.
  8. De huurder zorgt ervoor dat de Fruitkar in de avond indien deze niet direct retour gaat in een afgesloten ruimte wordt gestald, dit i.v.m. het risico voor diefstal of vandalisme.

Denk u eraan dat onze coöperatie GEEN BTW kan verrekenen.

Top