Mr. Angela Mohnen

Vastgoed (koop, huur, gebreken, burenrecht)

 • Het adviseren over verborgen gebreken;
 • Het adviseren over achterstallig onderhoud door de vereniging voor eigenaren;
 • Het adviseren over de onderzoeksplicht van de koper.

Contact

Mr. Angela Mohnen
Senior Jurist

Leliveld Advocaten
Brusselsestraat 51
6211 PB Maastricht

T +31 (0)43 325 96 79
T +31 (0)6 23 81 45 63

mohnen@leliveldadvocaten.nl
www.leliveldadvocaten.nl/mohnen

RECENTE WERKZAAMHEDEN
Bestuurs- en omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu en natuur, vergunningen)

 • Het indienen van een voorlopige voorziening en het instellen van beroep met betrekking tot een bestemmingsplan dat realisatie van een nieuw industrieterrein in Brabant mogelijk maakt. Het beroep werd gegrond verklaard en het besluit vernietigd;
 • Het indienen van beroep voor een natuurvereniging tegen een bestemmingsplan dat de bestemming sport toestond in een natuurgebied waar tevens een beschermde diersoort voorkwam. Het beroep werd gegrond verklaard;
 • Het adviseren van particulieren over de Monumentenwet;
 • Het indienen van zienswijzen tegen een bestemmingsplan waarbij de bestemming woonboten werd wegbestemd. De zienswijze werd gegrond verklaard en de bestemming woonboten werd gehandhaafd;
 • Het adviseren over contracten betreffende de koop van een woonboot en het toetsen aan het geldende bestemmingsplan en de kaders van het waterschap.
 • Het adviseren van milieugroepen inzake vergunningen voor ontgrondingen in Limburg;
 • Het adviseren van een particulier met betrekking tot vergunningen van een biovergistingsinstallatie;
 • Het adviseren van een particulier inzake het legaliseren van een uitbreiding van het bedrijf;
 • Het adviseren van diverse particulieren over wel of niet vergunningvrij kunnen bouwen;
 • Bezwaar indienen tegen een handhavingsbesluit van de gemeente inzake bodemverontreiniging;
 • Het indien van bezwaar tegen de omgevingsvergunning die de bouw van een buitenproportioneel (oppervlakte, aard bouwwerk en kleuren materialen) tuinhuis bij de buurman mogelijk maakt.
 • Het bezwaar werd gegrond verklaard;
 • Het adviseren over meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit;
 • Het adviseren over meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit;
 • Het adviseren over planschadeprocedures en overeenkomsten met gemeenten betreffende planschade;
 • Het adviseren van particulieren en natuurorganisaties inzake beschermde soorten op grond van de Wet natuurbescherming;
 • Het adviseren over de plannen (milieueffectrapportages en provinciaal beleid) om windmolens te realiseren in de provincie Noord-Holland;
 • Het indienen van zienswijzen voor omwonenden met betrekking tot de uitbreiding van milieuactiviteiten van een bedrijf.

Ook lid worden van Met Fruit Erop Uit?

Top

Login


Maak een account aan!
Forgot Password?

Maak een account aan!


Username
Want to Login?

Wachtwoord vergeten?