Uitslag tevredenheidsonderzoek onder de leden

Onlangs hebben wij als bestuur een onderzoek gedaan naar de tevredenheid onder onze leden en tevens gevraagd waar behoefte aan is. De uitkomst vind u hieronder in een samenvatting.

24 leden nagebeld.

Uit de nabelactie is gebleken dat de meeste ondervraagde leden precies krijgen waarvoor ze ooit lid zijn geworden, namelijk, het delen van kennis met elkaar en nieuwe contacten leggen. Het bezoeken van bedrijven en bij elkaar in de keuken kijken is het vaakst benoemd. Kennissessie gericht op actuele onderwerpen werden daarnaast ook veel genoemd. Verder gaf het grootste gedeelte aan de koers die MFEU vaart voort te zetten.

Op de vraag waar behoefte aan is werden onderstaande tips het vaaks benoemd.

  • waar zijn andere ondernemers mee bezig, hoe bereiken zij hun klant in deze tijd en waar halen ze hun meeste omzet uit.
  • hoe kunnen we onze online omgeving het beste beveiligen. In deze tijd waarin steeds meer en meer online zaken worden gedaan is het belangrijk om ervoor te zorgen dat dit ook veilig kan.
  • Foodcost, hoe bereken jij je totale (product) kosten en waar haal jij de meeste voordelen mee? M.a.w. waar kan je op besparen en waar kan er mogelijk met elkaar worden samengewerkt om de kosten te verlagen of bv. naamsbekendheid te vergroten.
  • product ontwikkeling. Zijn er wellicht leden die hierin willen samenwerking? Kan de cooperatie hierin faciliteren?
  • Wellicht weten niet alle leden wat een broodfonds is en wat de voordelen zijn. Wellicht goed om een keer een vertegenwoordiger van broodfonds uit te nodigen om dit toe te lichten?
  • Kennissessie is heel vaak genoemd, liefst in de ochtend of in de avond, gericht op een specifieke doelgroep/onderwerp.
  • Fietstocht of auto toertocht langs bedrijven met als doel meer over de bedrijven en hun omgeving te weten te komen.
  • Vaker inspelen op actuele situaties, denk hierbij aan cybercrime maar ook hoe doe je online zaken en hoe kom kom ik online aan nieuwe klanten.
  • Uitwisselingen met andere bedrijven is het vaaks benoemd maar daarnaast is er ook geopperd om verder in het land te kijken en zelfs over de grens als het gaat om uitwisseling van kennis. Dus ook bedrijven buiten Zuid-Limburg benaderen om kennis te delen. Ook een tweedaagse studiereis is genoemd.
  • MFEU kan aansluiten bij de cittaslow initiatieven die vanuit verschillende gemeentes ook in E-M zijn uitgezet. Hierdoor kunnen niet alleen streekproducenten meer naamsbekendheid generen maar ook andere ambachtelijke en MVO ondernemers kunnen hier profijt van hebben.

Het bestuur zal een programma samenstellen waarin bovenstaande tips in verwerkt worden. Als de overheidsmaatregelen zijn versoepeld gaan we meteen aan de slag met de planning voor de uitvoering.

Tot die tijd wensen we alle ondernemers veel wijsheid en succes toe in deze uitzonderlijke tijd.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top