MFEU Smaakmaker tijdens Limburg Leads

MFEU Smaakmaker tijdens Limburg Leads

Op 15 en 16 mei presenteerden 17 Zuid-Limburgse bedrijven en organisaties zich op de Smaakmakers-stand tijdens Limburg Leads in het MECC Maastricht. Onder die 17 bevinden zich niet alleen bedrijven, maar ook ondernemende samenwerkingsverbanden. Naast het Kerkraadse Qeske is dat ook de coöperatie Met Fruit Erop Uit, dat zijn oorsprong vindt in Eijsden-Margraten. Een initiatief dat 5 jaar geleden begon als kennismaking met de fruitsector en uiteindelijk uitgroeide tot een zakelijk en maatschappelijk kennisplatform. Inmiddels gaat de samenwerking verder dan Eijsden-Margraten alleen. En dat is goed, zegt wethouder Gerry Jacobs: “Ons landschap is een van de motoren van de economie van dit gebied.”

In 2014 startte Met Fruit Erop Uit als een coöperatie die de groente- en fruitsector in Eijsden-Margraten – de ‘meest fruitige gemeente van Nederland ‘- met elkaar moest verbinden. Dat is goed gelukt, stelt Bert Salden. Maar de coöperatie is nu zoveel meer dan alleen een platform voor groente- en fruittelers, zegt hij. “We hebben 132 leden; variërend van telers tot horeca-ondernemers en van een brouwer tot een accountant. Heel breed dus. Maar vrijwel altijd met een link met voedsel, gastronomie, agrarisch ondernemen en het landschap.”

Kansen voor de regio

De coöperatie organiseert jaarlijks tal van bijeenkomsten en werkbezoeken. Om de onderlinge verbindingen te versterken, het netwerk te vergroten, kennis te tanken en om elkaar te helpen. En voor inspiratie, zegt Salden. “Binnenkort gaan we naar Stassen, één van de grootste ciderproducenten ter wereld, die gevestigd is in Aubel. Net over de grens in België. Mensen weten vaak niet dat veel van zulke bedrijven, die wereldwijd aanzien hebben, hier vlakbij liggen. Het laat de kansen van deze regio zien.”

Het vele fruit, de diverse groenten, de streekproducten: Eijsden-Margraten en het Heuvelland hebben elementen die het gebied typeren. Elementen die meer bekendheid mogen krijgen buiten de regio, vinden de mensen achter Met Fruit Erop Uit. “Eijsden-Margraten en het Heuvelland hebben een uniek karakter met unieke producten. Die moeten we verder verspreiden”, benadrukt Salden. “Ik was laatst in Susteren uit eten en daar werd het Mergellandei geserveerd. Dat is een product van hier. Dat vind ik mooi en zou ik nog wel vaker willen zien. Daarnaast moeten we investeren in het in stand houden van het landschap, zodat het aantrekkelijk blijft. Voor onze inwoners, maar vooral voor onze bezoekers die voor het landschap hier naartoe komen. Want dat is weer goed voor de ondernemers.”

Samen is beter

Met Fruit Erop Uit helpt ondernemers dan ook om zichzelf in de kijker te spelen. O.a. door gezamenlijke profilering en door organisatoren van evenementen te koppelen aan lokale producenten. “Daar gaan we de komende jaren nog meer op inzetten”, aldus Salden. Wim Notermans, fruitteler en lid van het eerste uur, ziet die ontwikkeling wel zitten. “Het is enorm goed voor ondernemers in de regio, en de groente- en fruitsector in het bijzonder, als we ons nóg meer kunnen profileren”, vindt Notermans. “Zelf doe ik al een hoop om mijn bedrijf goed neer te zetten, maar samen zou dit nog beter kunnen werken.”

Overigens is dit niet alleen een wens, beklemtoont Notermans, het is bittere noodzaak. “Onze markt is veranderd. Pakweg 20 jaar geleden kon ik aan het begin van een nieuw fruitseizoen de aanpak van het jaar ervoor erbij nemen, een beetje aanpassen en vervolgens toepassen. Dat gaat tegenwoordig niet meer. We moeten daarom anders telen en ons product anders vermarkten. Alle contacten en ondersteuning die ik via Met Fruit Erop kan krijgen, zal hierbij helpen.”

Motor van de economie

Het ledenbestand van Met Fruit Erop Uit beperkt zich allang niet meer tot ondernemers uit Eijsden-Margraten alleen. Ook uit andere gemeenten in het zogenaamde ‘middengebied’ van Zuid-Limburg, sluiten steeds meer bedrijven aan. En ook de contacten over de grens zijn goed. Tot tevredenheid van wethouder Gerry Jacobs van Eijsden-Margraten. “Het landschap houdt immers ook niet op aan de grenzen van Eijsden-Margraten. Het landschap is onze gezamenlijke schat waar alle gemeenten en ondernemers in dit middengebied én de Euregio verantwoordelijkheid voor dragen. Het zijn de ambassadeurs van het gebied. Dus als men dan via een coöperatie als Met Fruit Erop Uit de handen ineen slaat, is dat alleen maar goed voor het behoud en de versterking van het landschap. Want omdat het landschap zowel ons toeristisch uithangbord is als de bron van producten en producenten, is ons landschap een van de motoren van de economie van dit gebied.”


Relatie ESZL:

ESZL heeft de ambitie om voor de langere termijn samen op te trekken. Met partijen uit de triple helix, binnen de drie programma’s van ESZL (MKB & Innovatie, Arbeidsmarkt & Onderwijs en Vestigingsklimaat & Economie). Maar ook in samenhang met initiatieven en verbanden die thematisch op deze programma’s aansluiten. Zoals het streven van het Zuid-Limburgse Middengebied – het Groene Hart van de regio – naar het gezamenlijk ontwikkelen van innovaties op het gebied van energietransitie, duurzaamheid en agrarische innovatie. Bovendien wordt dit Middengebied ontwikkeld tot een ‘creative highland’ voor vernieuwend, kleinschalig ondernemerschap.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top